Λιγουστρίνι – Ligustrum jonandrum (dalavayanum)

Λευκοθέα – Leucothoe fontanesiana Rainbow
15 Ιανουαρίου 2015
Λιγούστρο – Ligustrum japonicum
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο μικρόφυλλο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγουστρίνι
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, σχήματα, γλάστρα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: