Λιγούστρο – Ligustrum japonicum

Λιγουστρίνι – Ligustrum jonandrum (dalavayanum)
15 Ιανουαρίου 2015
Λιγουστρίνι – Ligustrum ovalifolium
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρι κοινό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγουστρίνι
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, φράχτες, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: