Λιγούστρο – Ligustrum japonicum

Δάφνη – Laurus nobilis
15 Ιανουαρίου 2015
Λιγούστρο κίτρινο
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο κοινό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγούστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, σχήματα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: