Δάφνη – Laurus nobilis

Κράταιγος – Crataegus laevigata Paul ‘s Scarlet
15 Ιανουαρίου 2015
Λιγούστρο – Ligustrum japonicum
15 Ιανουαρίου 2015

Δάφνη, Βάγια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δάφνη
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη, φύλλα
 ΧΡΗΣΗ:

Μαγειρική, Αρωματοποιϊα,

Φράχτες, γλάστρες, σχήματα

 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: