Γιουνίπερος Juniperus X media Pfitzeriana Glauca

Γιουνίπερος Juniperus horizontalis
15 Ιανουαρίου 2015
Γιουνίπερος – Juniperus sabina
15 Ιανουαρίου 2015

Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος μπλε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γιουνίπερος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:   Βραχόκηποι, γλάστρες, εδαφοκάλυψη
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: