Γιουνίπερος -Juniperus communis Hibernica

Κυπαρίσσι – Cupressus sempervirens Pyramidalis Totem
15 Ιανουαρίου 2015
Έλατο -Picea breweriana
15 Ιανουαρίου 2015

Γιουνίπερος ορθόκλαδος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γιουνίπερος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηπος
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: