Γρεβιλέα -Grevillea robusta

Ζέλκοβα – Zelkova carpinifolia Sartori
14 Ιανουαρίου 2015
Λαγκεστρέμια Lagerstroemia indica
15 Ιανουαρίου 2015

Γρεβιλέα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γρεβιλέα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  παγετός