Γλυτσίνα – Wisteria sinensis

Κληματίδα – Clematis sp
14 Ιανουαρίου 2015

  Γλυτσίνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γλυτσίνα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Μωβ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: