Γλεδίτσια – Gleditsia triacanthus

Μελιός – Fraxinus ornus
14 Ιανουαρίου 2015
Καρυδιά – Juglans nigra
14 Ιανουαρίου 2015

 Γλεδίτσια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γλεδίτσια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: