Γκίνγκο – Ginkgo biloba

Λεμονοκυπάρισσος – Cupressus macrocarpa Gold Crest
15 Ιανουαρίου 2015
Λάριξ – Larix decidua
15 Ιανουαρίου 2015

Γκίνγκο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γκίνκγο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο το φθινόπωρο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Φαρμακευτική
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: