Μελιός – Fraxinus ornus

Φράξος – Fraxinus excelsior
14 Ιανουαρίου 2015
Γλεδίτσια – Gleditsia triacanthus
14 Ιανουαρίου 2015

 Μελιός, Φράξος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φράξος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: