Φράξος – Fraxinus excelsior

Οξυά κόκκινη – Fagus sylvatica Purpurea
14 Ιανουαρίου 2015
Μελιός – Fraxinus ornus
14 Ιανουαρίου 2015

 φράξος, Φράξινος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φράξος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: