Φαλόπια – Fallopia balschuanica

Πολυγόνι – Polygonum aubertii
15 Ιανουαρίου 2015
Σολάνο – Solanum jasminoides Album
15 Ιανουαρίου 2015

Φαλόπια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φαλόπια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: Χαμηλή θερμοκρασία