Οξυά κόκκινη – Fagus sylvatica Purpurea

Οξυά – Fagus sylvatica
14 Ιανουαρίου 2015
Φράξος – Fraxinus excelsior
14 Ιανουαρίου 2015

 Οξυά κόκκινη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Οξυά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Πορφυρό
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  Έντονο ήλιο