Δράκαινα -Dracaena australis (Cordyline)

Σεμπερβίβο -Sempervivum sp
15 Ιανουαρίου 2015
Στρελίτσια -Strelizia reginae
15 Ιανουαρίου 2015

Δράκαινα, Κορδυλίνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δράκαινα
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: