Δεύτσια – Deutzia magnifica

Δεύτσια – Deutzia crenata Nikko
15 Ιανουαρίου 2015
Ελαίαγνος – Elaeagnus pungens Maculata
15 Ιανουαρίου 2015

Δεύτσια άσπρη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δεύτσια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: