Δεύτσια – Deutzia crenata Nikko

Κράταιγος – Crataegus monogyna
15 Ιανουαρίου 2015
Δεύτσια – Deutzia magnifica
15 Ιανουαρίου 2015

Δεύτσια νάνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δεύτσια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: