Κρυπτομέρια Cryptomeria japonica Cristata

Χαμοκυπάρισσος – Chamaecyparis nootkandensis Pendula
15 Ιανουαρίου 2015
Κρυπτομέρια – Cryptomeria japonica
15 Ιανουαρίου 2015

Κρυπτομέρια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κρυπτομέρια
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: