Κυδωνίαστρο – Cotoneaster procumbens Skogholm (microphyllus)

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster dammeri
15 Ιανουαρίου 2015
Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii Repens
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο αειθαλές έρπων

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, βραχόκηπος, γλάστρα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: