Κυδωνίαστρο – Cotoneaster horizontalis

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii Repens
15 Ιανουαρίου 2015
Κράταιγος – Crataegus monogyna
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο φυλλοβόλο πλαγιόκλαδο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: