Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii

Κότινος – Cotinus coggygria Royal Purple
15 Ιανουαρίου 2015
Κυδωνίαστρο – Cotoneaster lacteus
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο αειθαλές

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: