Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii Repens

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster procumbens Skogholm (microphyllus)
15 Ιανουαρίου 2015
Κυδωνίαστρο – Cotoneaster horizontalis
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο αειθαλές πλαγιόκλαδο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι, γλάστρα, εδαφοκάλυψη
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: