Κυδωνίαστρο – Cotoneaster dammeri

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster lacteus
15 Ιανουαρίου 2015
Κυδωνίαστρο – Cotoneaster procumbens Skogholm (microphyllus)
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο αειθαλές έρπων

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:   Άνθη
 ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, γλάστρα, βραχόκηπος
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: