Κότινος – Cotinus coggygria Royal Purple

φουντουκιά κόκκινη – Corylus maxima Purpurea
15 Ιανουαρίου 2015
Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii
15 Ιανουαρίου 2015

Κότινος κόκκινος, Σβέτζα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κότινος
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: