φουντουκιά κόκκινη – Corylus maxima Purpurea

φουντουκιά νάνα- Corylus avellana Contorta
15 Ιανουαρίου 2015
Κότινος – Cotinus coggygria Royal Purple
15 Ιανουαρίου 2015

Φουντουκιά κόκκινη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φουντουκιά καλλωπιστική
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: Κόκκινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: