Φουντουκιά – Corylus colurna

Κουτσουπιά – Cercis siliquastrum
14 Ιανουαρίου 2015
Κράταιγος – Crataegus monogyna
14 Ιανουαρίου 2015

 Φουντουκιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Φουντουκιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Καφέ
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: