γυνέρι κίτρινο -Cortaderia selloana Yellow Star (Gynerium argenteum)

γυνέρι – Cortaderia selloana pumila (Gynerium argenteum)
15 Ιανουαρίου 2015
γυνέρι -Cortaderia selloana Rendatleri (Gynerium argenteum)
15 Ιανουαρίου 2015

Γυνέρι, Κορταντέρια, Γκινέριο κίτρινο νάνο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γυνέρι
 ΦΥΛΛΑ: Αγροστώδες
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: