γυνέρι -Cortaderia selloana Rendatleri (Gynerium argenteum)

γυνέρι κίτρινο -Cortaderia selloana Yellow Star (Gynerium argenteum)
15 Ιανουαρίου 2015
φουντουκιά νάνα- Corylus avellana Contorta
15 Ιανουαρίου 2015

Γυνέρι, Κορταντέρια, Γκινέριο ροζ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γυνέρι
 ΦΥΛΛΑ: Αγροστώδες
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: