γυνέρι -Cortaderia selloana (Gynerium argenteum)

Κορονίλα – Coronilla emerus
15 Ιανουαρίου 2015
γυνέρι – Cortaderia selloana pumila (Gynerium argenteum)
15 Ιανουαρίου 2015

Γυνέρι, Κορταντέρια, Γκινέριο

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γυνέρι
 ΦΥΛΛΑ: Αγροστώδες
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: