Κρανιά – Cornus mas Jollicoe

Κρανιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κρανιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΛΑΔΙΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    Κόκκινο
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Λικέρ
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: