Νεράτζι – Citrus Aurantium

Μούσμουλο – Mespilus germanica
15 Ιανουαρίου 2015

Νεράτζι

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Νεράτζι    
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές    
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρα    
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:      
 ΑΡΩΜΑ: Άνθη    
 ΧΡΗΣΗ: Μαγειρική    
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: Δεν αντέχει στους παγετούς