Χούμιλης -Chamaerops humilis

Χαμέρωπας -Chamaerops excelsa
15 Ιανουαρίου 2015

Χαμέρωπας νάνος, Χούμιλης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Χούμιλις
 ΦΥΛΛΑ: Φοινικοειδές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρα, βραχόκηπος, ξεροφυτικός σχεδιασμός
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: