Χαμέρωπας -Chamaerops excelsa

Χούμιλης -Chamaerops humilis
15 Ιανουαρίου 2015
Χαμέρωπας -Trachycarpus fortunei
15 Ιανουαρίου 2015

Χαμέρωπας, Χαμέρωψ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Χαμέρωπας
 ΦΥΛΛΑ: Φοινικοειδές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρα, αλέες, ξεροφυτικός σχεδιασμός
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: