Χαμοκυπάρισσος – Chamaecyparis nootkandensis Pendula

Χαμοκυπάρισσος Chamaecyparis lawsoniana Alumii
15 Ιανουαρίου 2015
Κρυπτομέρια Cryptomeria japonica Cristata
15 Ιανουαρίου 2015

Χαμοκυπάρισσος κρεμοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Χαμοκυπέρισσος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Πρασινο- γκρι
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηπος
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: