Χαμοκυπάρισσος Chamaecyparis lawsoniana Alumii

Κέδρος Λιβάνου – Cedrus libani
15 Ιανουαρίου 2015
Χαμοκυπάρισσος – Chamaecyparis nootkandensis Pendula
15 Ιανουαρίου 2015

Χαμοκυπάρισσος μπλε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Χαμοκυπάρισσος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Γαλάζιο
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ: Βραχόκηπος
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: