Τσιντόνια – Chaenomeles speciosa

Κουτσουπιά- Cercis siliquastrum
15 Ιανουαρίου 2015
Κουτσουπιά – Cercis canadensis Forest Pansy
15 Ιανουαρίου 2015

Χανομελές, τσιντόνια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Τσιντόνια
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Πορτοκαλί
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: