Κουτσουπιά – Cercis siliquastrum

Κελτίς – Celtis australis
14 Ιανουαρίου 2015
Φουντουκιά – Corylus colurna
14 Ιανουαρίου 2015

 Κουτσουπιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Κουτσουπιά, Κερκίς
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες μικρών οδών, ελληνική βλάστηση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: