Κουτσουπιά- Cercis siliquastrum

Κερατόστιγμα – Ceratostigma willmottianum
15 Ιανουαρίου 2015
Τσιντόνια – Chaenomeles speciosa
15 Ιανουαρίου 2015

Κουτσουπια, κερκίς

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κουτσουπιά
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: