Κερατόστιγμα – Ceratostigma willmottianum

κεάναθος – Ceanothus thyrsiflorus
15 Ιανουαρίου 2015
Κουτσουπιά- Cercis siliquastrum
15 Ιανουαρίου 2015

Κερατόστιγμα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κερατόστιγμα
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Μωβ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: