Κελτίς – Celtis australis

Κατάλπη νάνα – Catalpa bignonioides Nana
14 Ιανουαρίου 2015
Κουτσουπιά – Cercis siliquastrum
14 Ιανουαρίου 2015

 Κελτίς, Μελικουκιά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Κελτίς
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: