Κέδρος Λιβάνου – Cedrus libani

Κέδρος κρεμοκλαδής – Cedrus deodara pendula
15 Ιανουαρίου 2015
Χαμοκυπάρισσος Chamaecyparis lawsoniana Alumii
15 Ιανουαρίου 2015

Κέδρος Λιβάνου

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κέδρος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: