Κέδρος κρεμοκλαδής – Cedrus atlantica pendula

Κέδρος κίτρινος – Cedrus atlantica aurea
15 Ιανουαρίου 2015
Κέδρος κρεμοκλαδής – Cedrus atlantica glauca pendula
15 Ιανουαρίου 2015

Κέδρος άτλαντος κρεομοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κέδρος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Ιδιαίτερο σχήμα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: