Κέδρος πυραμίδα μπλε – Cedrus atlantica glauca pyramidalis