Κέδρος κρεμοκλαδής – Cedrus atlantica glauca pendula

Κέδρος κρεμοκλαδής – Cedrus atlantica pendula
15 Ιανουαρίου 2015
Κέδρος πυραμίδα μπλε – Cedrus atlantica glauca pyramidalis
15 Ιανουαρίου 2015

Κέδρος άτλαντος μπλε κρεμοκλαδής

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κέδρος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Μπλε
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  Ιδιαίτερο σχήμα
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: