κεάναθος – Ceanothus thyrsiflorus

Κεάναθος – Ceanothus thyrsiflorus Repens
15 Ιανουαρίου 2015
Κερατόστιγμα – Ceratostigma willmottianum
15 Ιανουαρίου 2015

Κεάνανθος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κεάναθος
 ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Μωβ
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   
 ΑΡΩΜΑ:   
 ΧΡΗΣΗ:  
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: