Μελέτες Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

14 Ιανουαρίου 2015

Μελέτες προσβασιμότητας

Ξαφνικές αλλαγές κατεύθυνσης και διαφοράς ύψους δε συνιστώνται και οι διάδρομοι επιβάλλεται να μην έχουν εμπόδια όπως υπερυψωμένα φρεάτια, διασκορπισμένα σκαλιά ή χαμηλά κλαδιά δέντρων. Η […]