Ιδιωτικοί Κήποι

14 Ιανουαρίου 2015

Μικροί ιδιωτικοί κήποι

  Η αύξηση του αστικού πληθυσμού δημιούργησε πιέσεις στην επέκταση των πολεοδομικών συγκροτημάτων και μείωσε δραστικά την αναλογία ελευθέρου χώρου/ κάτοικο. Είναι πλέον συχνό φαινόμενο η […]