Καλλωπιστικοι Θάμνοι

15 Ιανουαρίου 2015

Ευώνυμο – Euonymus fortunei Emerald ‘n’ Gold

Ευώνυμο έρπων κίτρινο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ευώνυμο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Ευώνυμο – Euonymus japonicus Bravo

Ευώνυμο άσπρο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ευώνυμο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, φράχτες, μπορντούρες  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Ευώνυμο κίτρινο – Euonymus japonicus Aureomarginatus

Ευώνυμο κίτρινο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ευώνυμο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Μπορντούρες,γλάστρα, βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Εσκαλόνια – Εscallonia sp

Εσκαλόνια ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Εσκαλόνια  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κόκκινο, ροζ ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Ελαίαγνος – Elaeagnus X ebbingei

Ελαίαγος   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ελαίαγνος  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Γκρι ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρες, παραθαλάσσια φύτευση  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Ελαίαγνος – Elaeagnus X ebbingei Limelight

Ελαίαγος κίτρινος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ελαίαγνος  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρες, παραθαλάσσια φύτευση  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Ελαίαγνος – Elaeagnus pungens Maculata

Ελαίαγνος κίτρινος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ελαίαγνος  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρες, παραθαλάσσια φύτευση  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Δεύτσια – Deutzia magnifica

Δεύτσια άσπρη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δεύτσια  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Δεύτσια – Deutzia crenata Nikko

Δεύτσια νάνα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Δεύτσια  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Κράταιγος – Crataegus monogyna

Κράταιγος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κράταιγος  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ:  Φαρμακευτικό  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster horizontalis

Κυδωνίαστρο φυλλοβόλο πλαγιόκλαδο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii Repens

Κυδωνίαστρο αειθαλές πλαγιόκλαδο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι, γλάστρα, εδαφοκάλυψη  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster procumbens Skogholm (microphyllus)

Κυδωνίαστρο αειθαλές έρπων ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, βραχόκηπος, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ: […]
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster dammeri

Κυδωνίαστρο αειθαλές έρπων ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, γλάστρα, βραχόκηπος  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster lacteus

Κυδωνίαστρο αειθαλές ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Κυδωνίαστρο – Cotoneaster franchetii

Κυδωνίαστρο αειθαλές ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κυδωνίαστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:   Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:   Άνθη  ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Κότινος – Cotinus coggygria Royal Purple

Κότινος κόκκινος, Σβέτζα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Κότινος  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   Ροζ ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

φουντουκιά κόκκινη – Corylus maxima Purpurea

Φουντουκιά κόκκινη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φουντουκιά καλλωπιστική  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: Κόκκινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

φουντουκιά νάνα- Corylus avellana Contorta

Φουντουκιά νάνα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Φουντουκιά  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:   Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

γυνέρι -Cortaderia selloana Rendatleri (Gynerium argenteum)

Γυνέρι, Κορταντέρια, Γκινέριο ροζ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γυνέρι  ΦΥΛΛΑ: Αγροστώδες  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

γυνέρι κίτρινο -Cortaderia selloana Yellow Star (Gynerium argenteum)

Γυνέρι, Κορταντέρια, Γκινέριο κίτρινο νάνο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Γυνέρι  ΦΥΛΛΑ: Αγροστώδες  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ: Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ: