Καλλωπιστικοι Θάμνοι

15 Ιανουαρίου 2015

Οσμαρέα – Osmarea x burkwoodii

Οσμαρέα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Οσμαρέα  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:  Άνθη  ΧΡΗΣΗ: Φράχτες, γλάστρα, βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Όσμανθος – Osmanthus heterophyllus Goshiki (tricolor)

Οσμανθος τρίχρωμος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Όσμανθος  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο, άσπρο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:  Άνθη  ΧΡΗΣΗ: Φράχτες, γλάστρα, σχήματα, βραχόκηπος  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Όσμανθος – Osmanthus heterophyllus

Όσμανθος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Οσμανθος  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:  Άνθη  ΧΡΗΣΗ: Φράχτες, γλάστρα, σχήματα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Ναντίνα – Nandina domestica Fire Power

Ναντίνα νάνα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ναντίνα  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο, πορτοκαλί ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ: Μπορνούρες, γλάστρα, βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Ναντίνα – Nandina domestica

Ναντίνα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Ναντίνα  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κόκκινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Κόκκινο  ΑΡΩΜΑ:  ΧΡΗΣΗ: Γλάστρα, βραχόκηποι  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Μαώνια – Mahonia x media Charity

Μαώνια τσάριτη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μαώνια  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο  ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Μαώνια – Mahonia bealei

Μαώνια ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μαώνια  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο  ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ:  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Μαώνια – Mahonia aquifolium Apollo

Μαώνια Απόλλωνος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μαώνια  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο  ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ:  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Μαώνια – Mahonia aquifolium

Μαώνια ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μαώνια  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Κϊτρινο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ: Μαύρο  ΑΡΩΜΑ:    ΧΡΗΣΗ:  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:
15 Ιανουαρίου 2015

Μανώλια- Magnolia stellata

Μανώλια φυλλοβόλα άσπρη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μανώλια  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:   Άνθος  ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:    
15 Ιανουαρίου 2015

Μανώλια ροζ- Magnolia x soulangeana

Μανώλια ροζ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μανώλια  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Ροζ ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  ΑΡΩΜΑ:   Άνθος  ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Μανώλια μωβ- Magnolia liliflora Nigra

Μανώλια μωβ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μανώλια  ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Μωβ ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:   Άνθος  ΧΡΗΣΗ:    ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Νιτίντα – Lonicera pileata

Νιτίντα πλαγιόκλαδη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Νιτίντα  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Νιτίντα – Lonicera nitida (Chamaecerasus nitida)

Νιτίντα, Λονιτσέρα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Νιτίντα  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Εδαφοκάλυψη, Μπολντούρα, Βραχόκηπος, Γλάστρα, Σχήματα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο δίχρωμο

Λιγούστρο σουπέρμπο δίχρωμο Ligustrum lucidum Excelsum Superbum
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο – Ligustrum texanum Variegatum

Λιγούστρο τεξανό δίχρωμο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγούστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο, άσπρο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα, Σχήματα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο Ligustrum texanum

Λιγούστρο τεξανό ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγούστρο  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγουστρίνι – Ligustrum ovalifolium Aureum

Λιγουστρίνι κίτρινο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγουστρίνι  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  Κίτρινο ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγουστρίνι – Ligustrum ovalifolium

Λιγουστρίνι
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγούστρο – Ligustrum japonicum

Λιγούστρι κοινό ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγουστρίνι  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Γλάστρες, φράχτες, σχήματα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ:  
15 Ιανουαρίου 2015

Λιγουστρίνι – Ligustrum jonandrum (dalavayanum)

Λιγούστρο μικρόφυλλο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Λιγουστρίνι  ΦΥΛΛΑ: Αειθαλές  ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:   ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:    ΑΡΩΜΑ:     ΧΡΗΣΗ:  Φράχτες, σχήματα, γλάστρα  ΕΥΠΑΘΕΙΑ: