Κατάλπη – Catalpa bignonioides

Γαύρος – Carpinus betulus
14 Ιανουαρίου 2015
Κατάλπη νάνα – Catalpa bignonioides Nana
14 Ιανουαρίου 2015

 Κατάλπη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ:  Κατάλπη
 ΦΥΛΛΑ: Φυλλοβόλο
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ:  Άσπρο
ΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ:  
ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ:  
 ΑΡΩΜΑ:  Άνθος
 ΧΡΗΣΗ:  Δενδροστοιχίες, σκίαση
 ΕΥΠΑΘΕΙΑ: